Help ons een nieuw hoofdstuk te schrijven in het onderzoek naar spinale spieratrofie.

Het verhaal begint met deelname aan de klinische studie SAPPHIRE.

Overweeg deelname aan de SAPPHIRE-studie.

In deze klinische onderzoeksstudie wordt gekeken naar een experimenteel geneesmiddel genaamd apitegromab (SRK-015) voor mensen van 2-21 jaar met later optredende spinale spieratrofie (SMA) die momenteel Spinraza® (nusinersen) of Evrsydi® (risdiplam) gebruiken.

*'Later optredende' SMA betekent dat u of uw kind ofwel SMA type 2 (doorgaans gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 2 jaar) ofwel SMA type 3 (doorgaans gediagnosticeerd na de leeftijd van 3 jaar) heeft. Voor meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden, klik hier.

Reiskosten worden vergoed en er zijn voor de studiedeelnemers geen kosten voor bezoeken aan de studiearts, laboratoriumonderzoek, testen of procedures die nodig zijn voor de SAPPHIRE-studie.

Het experimentele geneesmiddel (apitegromab) is niet goedgekeurd door gezondheidsautoriteiten, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).