Over klinisch onderzoek

Wat is een klinische studie?

Klinische onderzoeksstudies worden verricht om geneesmiddelen te testen om na te gaan of zij bepaalde ziekten kunnen behandelen. Aan de hand van deze studies kunnen artsen nagaan of deze geneesmiddelen veilig zijn om te gebruiken en of ze de gezondheid van de mensen verbeteren. Voordat een onderzoeksmiddel kan worden goedgekeurd en voor het grote publiek beschikbaar komt, moet het eerst klinisch onderzoek doorlopen.

Artsen die helpen bij klinisch onderzoek moeten een zeer gedetailleerd studieplan volgen dat een protocol wordt genoemd. In het protocol wordt elke stap uitgelegd die tijdens het onderzoek moet worden genomen. Deze stappen zorgen ervoor dat de studie correct wordt uitgevoerd en dat de mensen die aan de studie deelnemen zo veilig mogelijk worden behandeld. De studiearts moet de toestemming van een persoon krijgen voordat die persoon aan de studie deelneemt. De arts moet de studie volledig uitleggen en eventuele vragen beantwoorden. Deelname aan een studie is geheel vrijwillig en een persoon die aan een studie deelneemt, kan er op elk moment om welke reden dan ook mee ophouden.

Waarom meedoen aan de studie?

Mensen doen om verschillende redenen mee aan klinische onderzoeksstudies. Sommigen doen mee omdat ze meer over hun ziekte te weten willen komen. Anderen doen vrijwillig mee omdat zij onderzoekers willen helpen meer te weten te komen over een ziekte, zodat zij misschien in de toekomst zichzelf en anderen kunnen helpen.