Privacyverklaring

Laatst herzien en van kracht per: 4 november 2020

Deze Privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken van Scholar Rock, Inc. en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Scholar Rock'). In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en bekendmaken (samen 'verwerken') en worden de rechten en keuzemogelijkheden van individuele personen toegelicht. Deze verklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, gebruikers van onze mobiele applicaties en andere personen die rechtstreeks contact hebben met Scholar Rock, of zijn dienstverleners of zakenpartners; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepalen.

Scholar Rock kan aanvullende privacyverklaringen verstrekken aan personen op het moment dat wij hun gegevens verzamelen (bv. deelnemers aan klinische proeven of sollicitanten), waarin onze privacypraktijken in verband met specifieke activiteiten worden beschreven, en die naast deze verklaring van toepassing zijn op de informatie die u op dat moment verstrekt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van werknemers of contractanten door Scholar Rock.

DOOR UW PERSOONSGEGEVENS AAN SCHOLAR ROCK TE VERSTREKKEN OF ANDERSZINS VAN ONZE WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES GEBRUIK TE MAKEN, ERKENT U DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING BEGRIJPT EN DAT U UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE BESCHREVEN DOELEINDEN WILT BLIJVEN VERSTREKKEN.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van de volgende personen: deelnemers aan klinische proeven, patiënten, familieleden van patiënten, verzorgers of pleitbezorgers, artsen en andere zorgverleners, onderzoekers van klinische proeven, onderzoekers, apothekers, contractanten, consultants, sollicitanten, vrijwilligers, bezoekers van onze kantoren, en andere personen die rechtstreeks contact hebben met Scholar Rock of zijn dienstverleners of zakelijke partners, waaronder gebruikers van websites en mobiele applicaties van Scholar Rock.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens

U voorziet Scholar Rock rechtstreeks van de meeste gegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 • wanneer u ons de informatie persoonlijk geeft, via de telefoon of via e-mail
 • wanneer u uw persoonsgegevens invoert op onze websites en mobiele apps
 • via de cookies van uw browser wanneer u onze websites of mobiele applicaties gebruikt of bekijkt

Scholar Rock kan uw pseudo-geanonimiseerde gegevens ook indirect ontvangen uit de volgende bronnen:

 • Zorgverleners, zoals uw artsen. Uw toestemming of vrijgave wordt verkregen voordat deze informatie wordt verkregen, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving
 • Onderzoeksorganisaties en onderzoekers van klinische studies waarmee wij een contract hebben
 • Openbare documenten
 • Externe dienstverleners of zakenpartners met wie wij een contract hebben
 • Recruiters

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, omvatten:

 • Gezondheids- en medische informatie die wij verzamelen in verband met het beheer van klinische studies, het uitvoeren van onderzoek, het aanbieden van ondersteuningsprogramma's voor patiënten, en het bijhouden van meldingen van ongewenste voorvallen
 • Persoonlijke en zakelijke contactgegevens en voorkeuren (zoals naam, functietitel en naam van de werkgever, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en contactgegevens voor noodgevallen)
 • Biografische en demografische informatie (zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en informatie over ouders of wettelijke voogden)
 • Professionele referenties, onderwijs- en beroepsgeschiedenis, informatie van institutionele en overheidsinstellingen, antecedentenonderzoek, prestatiebeoordelingen en informatie van het type dat in een curriculum vitae wordt opgenomen over onderwijs- en arbeidsgeschiedenis
 • Als u een derde partij bent waarmee wij een contractuele relatie hebben of overwegen, zoals een zorgverlener, dan verzamelen wij openbaar beschikbare informatie met betrekking tot uw praktijk, zoals licentie-informatie, tuchtrechtelijke geschiedenis, eerdere rechtszaken en regelgevende procedures, en andere informatie inzake zorgvuldigheid
 • Betalingsgerelateerde informatie die wij nodig hebben om te betalen voor diensten en producten die personen aan ons verstrekken (zoals fiscaal identificatienummer en financiële rekeninginformatie)
 • Van zorgverleners verzamelen wij informatie over de programma's en activiteiten waaraan u hebt deelgenomen, onze interacties met u, en de overeenkomsten die u met ons hebt gesloten
 • Beveiligings- en toegangsgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, die worden aangemaakt in verband met het aanmaken van een account op onze websites of mobiele applicaties
 • Uw foto, uw naam op sociale media of digitale of elektronische handtekening
 • Als u een bezoeker bent van een Scholar Rock-vestiging, verzamelen wij visuele beelden die worden vastgelegd op gesloten televisiecircuits
 • Andere informatie die u aan ons verstrekt (zoals in e-mails, tijdens telefoongesprekken, via onze websites of mobiele applicaties, of in andere correspondentie)

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

Voor zover toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie met u over de producten en diensten die wij aanbieden, en reactie op verzoeken, vragen, opmerkingen en suggesties
 • Analyse en verbetering van onze communicatie en strategieën (bv. de doeltreffendheid van e-mails of onze websites en mobiele applicaties)
 • Exploitatie, beveiliging en verbetering van ons bedrijf (met inbegrip van fysieke gebouwen en digitale omgevingen)
 • Ontwikkelen en personaliseren van activiteiten op het gebied van klantenrelatiebeheer, met inbegrip van de levering van programma's en materialen, alsmede enquêtes en marktonderzoek
 • Bemannen, faciliteren, uitvoeren en beheren van klinische proeven
 • Opsporen van en reageren op veiligheids- en productkwaliteitsproblemen (inclusief terugroepen van producten)
 • Voldoen aan wettelijke controle- en rapportageverplichtingen (waaronder die in verband met ongewenste voorvallen, productklachten, transparantie van uitgaven en patiëntveiligheid)
 • Definiëren en beheren van passende activiteiten om patiënten te betrekken en in te schrijven
 • Identificeren van, interactie aangaan met en in contact treden met zorgverleners, waaronder thought leaders en externe deskundigen
 • Faciliteren en verbeteren van onze wervingsactiviteiten (zoals het verwerken van sollicitaties, het evalueren van een sollicitant voor een beroepsactiviteit, het analyseren van trends, en het bijhouden van wervingsstatistieken)

In sommige situaties kunnen wij een afzonderlijke overeenkomst of relatie met u hebben met betrekking tot een specifiek type verwerking van uw gegevens, zoals wanneer u deelneemt aan een speciaal programma, activiteit, evenement of klinische proef. Voor deze situaties gelden specifieke voorwaarden, privacyverklaringen of toestemmingsformulieren met aanvullende informatie over hoe wij uw persoonsgegevens die wij op dat moment verzamelen, gebruiken.

Persoonsgegevens die wij delen

Scholar Rock deelt uw persoonsgegevens met onze dienstverleners en derden waarmee wij een contract hebben voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of via een specifieke 'in-time' privacyverklaring die wordt verstrekt op het moment dat wij de informatie verzamelen.

De soorten personen of entiteiten waarmee wij persoonsgegevens delen zijn onder meer:

 • Gelieerde ondernemingen en onderzoekspartners van Scholar Rock
 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen, waaronder:
  • Organisaties voor contractonderzoek die klinische proeven in onze naam uitvoeren
  • Aanbieders van klantenservice en patiëntenondersteuning (ook voor productkwaliteit en het melden van ongewenste voorvallen, enz.)
  • Aanbieders van gegevensopslag, analyses en technologie (met inbegrip van aanbieders van technologische ondersteuning, marketing- en reclametechnologie)
  • Evenement- en reisorganisaties die de Scholar Rock-programma's faciliteren
 • Regelgevende instanties overal ter wereld, zoals vereist door de wet, onder meer in verband met het toezicht op en de beoordeling en goedkeuring van onze studies, producten en diensten, en de melding van ongewenste voorvallen
 • Zorgverleners, onderzoekers, academici en volksgezondheidsorganisaties

Tenzij de toepasselijke wetgeving het verbiedt, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie, overname, reorganisatie, joint venture of de verkoop van onze activa. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen aan een opvolgende entiteit in geval van insolventie, faillissement of curatorschap.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, om te voldoen aan een civiel, strafrechtelijk of regelgevend onderzoek, onderzoek, dagvaarding of oproep van een federale, nationale of lokale overheid, en om te beschermen tegen fraude, illegale activiteiten (zoals het identificeren van en reageren op incidenten van hacking of misbruik van onze websites en mobiele applicaties), en het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Cookies en andere geautomatiseerde informatieverzameling

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij via cookies of soortgelijke technologie automatisch informatie van u. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op allaboutcookies.org.

Scholar Rock kan ook bepaalde informatie over het gebruik van de websites en mobiele applicaties verzamelen door middel van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, webbakens en andere technologieën ('Geautomatiseerde informatie'). Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies. Wij of onze dienstverleners en zakenpartners kunnen geautomatiseerde informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op onze eigen websites en websites van derden wanneer u onze websites en mobiele toepassingen gebruikt, onder meer om u te voorzien van advertentie-gerelateerde inhoud. In rechtsgebieden waar Geautomatiseerde informatie als persoonsgegevens wordt beschouwd, of indien wij Geautomatiseerde informatie in verband brengen met persoonsgegevens, behandelen wij Geautomatiseerde informatie als persoonsgegevens en verwerken we deze informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De Geautomatiseerde informatie die wij van tijd tot tijd verzamelen omvat:

 • Gegevens over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites of mobiele toepassingen (bv. IP-adres en type besturingssysteem en webbrowser)
 • Data en tijdstippen van bezoeken aan, en gebruik van, onze websites en mobiele applicaties
 • Gegevens over uw interacties met e-mails die wij u sturen, met inbegrip van de links waarop u klikt en uw interacties met onze gelinkte sites
 • Informatie over het gebruik van onze websites en mobiele applicaties (zoals de inhoud die op onze websites wordt bekeken en hoe gebruikers door onze pagina's navigeren)
 • URL's die bezoekers doorverwijzen naar onze websites

Webbrowsers kunnen gebruikers van onze websites de mogelijkheid bieden om het ontvangen van bepaalde soorten cookies uit te schakelen; als cookies zijn uitgeschakeld, is het echter mogelijk dat sommige functies of functionaliteiten van onze websites niet correct functioneren. U kunt www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies bezoeken voor informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen.

Rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens

In sommige gevallen heeft Scholar Rock een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens die verzameld worden, zoals voor het uitvoeren, evalueren en verbeteren van het bedrijf; voor het faciliteren en beheren van klinische proeven of andere programma’s voor de belangenbehartiging en betrokkenheid van patiënten; voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; voor het ondersteunen van wervingsactiviteiten voor klinische proeven; voor het faciliteren van een verkoop van activa, fusie of overname; en voor fraudepreventie. De persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt wanneer dat nodig is voor de bescherming tegen strafbare feiten, de bescherming van het nationale recht en de handhaving van een veilige werkplek voor het personeel.

In andere gevallen verwerkt Scholar Rock persoonsgegevens om te voldoen aan contracten met zakenpartners, zoals zorgverleners of onze onderzoekspartners.

Het kan ook noodzakelijk zijn dat Scholar Rock uw persoonsgegevens verwerkt om fraude, illegale activiteiten, en claims en andere aansprakelijkheden vast te stellen, uit te oefenen of zich daartegen te verdedigen, met inbegrip van de handhaving van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die Scholar Rock verleent.

De verwerking door Scholar Rock van uw gezondheids- en andere gerelateerde informatie kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en om redenen van openbaar belang op het gebied van gezondheid of voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, zoals met betrekking tot het melden van ongewenste voorvallen en productveiligheid.

Scholar Rock kan uw persoonsgegevens ook verwerken zoals specifiek is toegestaan door toepasselijke wettelijke vereisten, zoals wet- en regelgeving die Scholar Rock toestemming geeft uw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van het uitvoeren van klinische proeven.

Wanneer Scholar Rock voor de verwerking van uw persoonsgegevens afhankelijk is van toestemming, wordt uw toestemming gevraagd op het moment dat uw persoonsgegevens verzameld worden. Voor informatie over hoe u uw toestemming kunt intrekken, verwijzen wij u naar het gedeelte 'Toegangsrechten voor persoonsgegevens' van deze Privacyverklaring.

Internationale gegevensoverdracht

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waar de gegevens oorspronkelijk werden verzameld voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. De landen waarnaar wij uw persoonsgegevens doorsturen, hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waar u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt. Wanneer wij persoonsgegevens grensoverschrijdend doorgeven, houden wij rekening met diverse vereisten die op dergelijke doorgiften van toepassing kunnen zijn, maar in elk geval geven wij uw persoonsgegevens alleen door naar een bestemming en op een manier die garandeert dat uw persoonsgegevens op hetzelfde of een gelijkwaardig niveau beschermd blijven als in het land van herkomst, met inbegrip van het uitvoeren van contracten die de ontvanger ertoe verplichten persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in het land van herkomst (bv. door de EU-Commissie gepubliceerde standaardcontractbepalingen).

Wij zijn werkzaam in de Verenigde Staten. Onze servers en kantoren bevinden zich in de Verenigde Staten, zodat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen in of verwerkt in de Verenigde Staten.

Toegangsrechten voor persoonsgegevens

U hebt het recht om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld. Indien u gebruik maakt van deze rechten en ons beperkt in onze mogelijkheden om uw persoonsgegevens te verwerken, kunnen wij u mogelijk geen producten of diensten aanbieden of mogelijk niet op een andere manier met u in contact blijven.

Wij verifiëren de identiteit van elke persoon die een verzoek indient met betrekking tot persoonsgegevens, om ervoor te zorgen dat wij de informatie alleen verstrekken aan personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, en alleen die personen of hun gemachtigde vertegenwoordigers in staat stellen rechten uit te oefenen met betrekking tot die persoonsgegevens. Indien wij niet volledig of helemaal niet aan uw verzoek kunnen voldoen, brengen wij u op de hoogte van de redenen daarvoor.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Indien u Scholar Rock toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming intrekken door de instructies te volgen die u bij het verzamelen van de gegevens hebt gekregen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het onderstaande gedeelte 'Contact'. In sommige gevallen kan intrekking van uw toestemming betekenen dat wij niet langer producten of diensten aan u kunnen leveren of anderszins met u in contact kunnen treden.

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht Scholar Rock te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit omvat het recht om ons te verzoeken u de volgende informatie te verstrekken: de categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld; de categorieën bronnen waaruit de persoonsgegevens zijn verzameld; de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld; de categorieën derden met wie wij uw persoonsgegevens delen; en specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Het recht op rectificatie

U hebt het recht Scholar Rock te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op wissen van gegevens

U hebt het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden uit onze bestanden verwijderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht Scholar Rock te verzoeken uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, over te dragen.

Geen discriminatie

U hebt het recht niet door Scholar Rock te worden gediscrimineerd omdat u een van de bovenstaande rechten uitoefent.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder of gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.

Opmerking over 'verkoop': Scholar Rock 'verkoopt' geen persoonsgegevens zoals die term is gedefinieerd in de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar privacy@scholarrock.com.

Wanneer u een verzoek indient om een van deze rechten uit te oefenen, beschrijf dan uw relatie met ons en uw verzoek, met voldoende details om ons in staat te stellen dit goed te begrijpen, te evalueren en erop te reageren. Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten wij uw identiteit verifiëren, hetgeen kan betekenen dat wij u om aanvullende persoonsgegevens moeten vragen.

Minderjarigen

Wij verzamelen via onze websites of mobiele applicaties niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat we via onze websites of mobiele toepassingen rechtstreeks persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, wissen we die informatie.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Scholar Rock slaat uw gegevens veilig op en handhaaft redelijke en passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures en -praktijken om de persoonsgegevens die bewaard worden te beschermen tegen onopzettelijk(e), onwettig(e) of ongeoorloofd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Wij kunnen echter niet garanderen dat de door ons getroffen maatregelen de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Links naar websites en inhoud van derden

Voor uw gemak en informatie kunnen wij links aanbieden naar websites en andere inhoud van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Scholar Rock. De websites en inhoud van derden waarnaar wij verwijzen, kunnen afzonderlijke privacyverklaringen of een afzonderlijk privacybeleid hebben. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites en applicaties en Scholar Rock is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van entiteiten die zij niet bezit of beheert, of voor de wettigheid van de inhoud van derden. Als u op een link naar een andere website klikt, dient u het privacybeleid te lezen dat bij die website hoort.

Bijgewerkte Privacyverklaring

Scholar Rock houdt haar privacybeleid regelmatig tegen het licht en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Wanneer wij deze Privacyverklaring bijwerken, brengen wij u op de hoogte van wijzigingen die volgens de toepasselijke wettelijke vereisten als materieel worden beschouwd, door een kennisgeving te verstrekken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen u ook op andere manieren op de hoogte brengen van wijzigingen in de Privacyverklaring, zoals via e-mail of andere contactgegevens die u hebt verstrekt.

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen met vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wanneer u een verzoek of klacht indient, dient u voldoende details (inclusief uw relatie met ons) en alle relevante documentatie te verstrekken. De contactgegevens van ons wereldwijd privacykantoor:

Scholar Rock
T.a.v.: Privacy Office
301 Binney Street, 3rd Floor
Cambridge, MA 02142, VS
privacy@scholarrock.com