Help ons een nieuw hoofdstuk te schrijven in het onderzoek naar spinale spieratrofie.

Het verhaal begint met deelname aan het klinische onderzoek SAPPHIRE.

Overweeg deelname aan het SAPPHIRE-onderzoek.

In dit klinische onderzoek wordt gekeken naar een experimenteel geneesmiddel genaamd apitegromab (SRK-015) voor mensen van 2-21 jaar met later optredende spinale spieratrofie (SMA) die momenteel Spinraza® (nusinersen) of Evrsydi® (risdiplam) gebruiken.

'Later optredende' SMA betekent dat u of uw kind ofwel SMA type 2 (doorgaans gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 2 jaar) ofwel SMA type 3 (doorgaans gediagnosticeerd na de leeftijd van 3 jaar) heeft. Voor meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden, klik hier.

Reiskosten worden vergoed en er zijn voor de onderzoeksdeelnemers geen kosten voor bezoeken aan de onderzoeksarts, laboratoriumonderzoek, testen of procedures die nodig zijn voor het SAPPHIRE-onderzoek.

Het experimentele geneesmiddel (apitegromab) is niet goedgekeurd door gezondheidsautoriteiten, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).