Over klinisch onderzoek

Wat is een klinisch onderzoek?

Klinisch onderzoek wordt verricht om geneesmiddelen te testen om na te gaan of zij bepaalde ziekten kunnen behandelen. Aan de hand van dit onderzoek kunnen artsen nagaan of deze geneesmiddelen veilig zijn om te gebruiken en of ze de gezondheid van de mensen verbeteren. Voordat een onderzoeksmiddel kan worden goedgekeurd en voor het grote publiek beschikbaar komt, moet het eerst een klinisch onderzoek doorlopen.

Artsen die helpen bij klinisch onderzoek moeten een zeer gedetailleerd studieplan volgen dat een protocol wordt genoemd. In het protocol wordt elke stap uitgelegd die tijdens het onderzoek moet worden genomen. Deze stappen zorgen ervoor dat het onderzoek correct wordt uitgevoerd en dat de mensen die aan het onderzoek deelnemen zo veilig mogelijk worden behandeld. De onderzoeksarts moet de toestemming (instemming) van een persoon krijgen voordat die persoon aan het onderzoek deelneemt. De arts moet het onderzoek volledig uitleggen en eventuele vragen beantwoorden. Deelname aan een onderzoek is geheel vrijwillig en een persoon die aan een onderzoek deelneemt, kan er op elk moment om welke reden dan ook mee ophouden.

Waarom meedoen aan het onderzoek?

Mensen doen om verschillende redenen mee aan een klinisch onderzoek. Sommigen doen mee omdat ze meer over hun ziekte te weten willen komen. Anderen doen vrijwillig mee omdat zij onderzoekers willen helpen meer te weten te komen over een ziekte, zodat zij misschien in de toekomst zichzelf en anderen kunnen helpen.