O badaniach klinicznych

Na czym polega badanie kliniczne?

Kliniczne badania naukowe są przeprowadzane w celu przetestowania badanych leków, aby sprawdzić, czy mogą one leczyć określone choroby. Badania pomagają lekarzom stwierdzić, czy te leki są bezpieczne w stosowaniu i czy działają tak, aby poprawić zdrowie ludzi. Zanim jakikolwiek badany lek może zostać zatwierdzony i udostępniony publicznie, musi przejść przez badanie kliniczne.

Lekarze, którzy są zaangażowani w prowadzenie badania klinicznego, muszą przestrzegać bardzo szczegółowego planu badania, zwanego protokołem. W protokole wyjaśniono każdy krok, który należy podjąć podczas badania. Te kroki pomagają upewnić się, że badanie jest prowadzone prawidłowo, a osoby biorące w nim udział jak najbardziej bezpieczne. Lekarz prowadzący badanie musi uzyskać pozwolenie (zgodę) danej osoby na udział, zanim ta osoba przystąpi do badania. Lekarz musi dokładnie objaśnić badanie i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i osoba, która przystąpiła do badania, może w każdej chwili i z dowolnego powodu zrezygnować z udziału w badaniu.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Uczestnicy klinicznych badań naukowych zgłaszają się do badań z różnych powodów. Niektórzy mogą brać udział, ponieważ chcą dowiedzieć się więcej o swojej chorobie. Inni zgłaszają się do udziału, ponieważ chcą pomóc badaczom w uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji o chorobie i być może pomóc sobie i innym osobom w przyszłości.