Apitegromab

Czym jest badany lek?

Apitegromab to badany lek eksperymentalny opracowany do leczenia chorób związanych z zanikiem mięśni (stan, w którym mięśnie są mniejsze i słabsze niż mięśnie u rówieśników), takich jak SMA. Apitegromab opracowano w taki sposób, aby był ukierunkowany na zanik mięśni, siłę mięśni oraz funkcję motoryczną.

„Eksperymentalny” oznacza, że apitegromab jest nadal poddawany testom w klinicznych badaniach naukowych. Lek ten został oceniony przez Instytucjonalną Komisję Rewizyjną (IRB) w USA lub Europejską Komisję Bioetyczną (EC) pod kątem badań u ludzi. Apitegromab nie został zatwierdzony przez żadne organy systemu opieki zdrowotnej, takie jak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA), Europejska Agencja Leków (ang. European Medicine Agency, EMA), czy brytyjska Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (ang. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).